,

Most cerkoniowy oraz overlay kompozytowy

Wymieniono zużyty most metaloceramiczny na nowy na szkielecie z tlenku cerkonu
oraz wykonano overlay na ząb 48.