Most cerkoniowy

Wymieniono zużyty most metaloceramiczny na nowy
na szkielecie z tlenku cerkonu
oraz wykonano overlay na ząb 48.

Overlay kompozytowy