Maksymalne wykorzystanie
wolumenu kości

W tym przypadku udało się maksymalnie wykorzystać
cały dostępny wolumen kości w ten sposób,
że Sinus Lift potrzebny był jedynie w jednym miejscu.

Korony na implantach