Krótki implant
jako alternatywa dla przeszczepu kości

U Pacjenta wszczepiono krótki implant stomatologiczny,
który pozwolił na uniknięcie przeszczepu kości.
Następnie została wykonana korona na implancie.

Korona na krótkim implancie