Licówki i implanty

Pacjent ze zniszczonymi dolnymi siekaczami
został poddany leczeniu stomatologicznemu, w trakcie którego
naklejono licówki kosmetyczne.
Dodatkowo wszczepiono implanty w strefie bocznych zębów
i osadzono most na implantach.

Most na implantach