Shield Technique

,

Rekonstrukcja uzębienia

Poprawiliśmy Pani Agnieszce linię uśmiechu poprzez umieszczenie trzech implantów oraz zastosowanie Shield Technique, dzięki której została zachowana architektura dziąsła.

 

 

, ,

Rekonstrukcje w strefie estetycznej

Implanty
w strefie siekaczy

Odtworzenie siekaczy
na implantach

Przeszczep
tkanki łącznej

Implanty zębów
odbudowujące brak siekaczy

Uzupełnienie brakującego
siekacza na implancie

Likwidacja diastemy
i rekonstrukcja zębów

Rekonstrukcje
uzębienia

Implanty
stomatologiczne

Odbudowa siekaczy
utraconych w wypadku

Brak bocznego
siekacza

Korona na implancie
i licówki porcelanowe

Leczenie ortodontyczne
założenie implantu

Brak centralnego siekacza
odbudowa na implantach

Odbudowa utraconego
zęba na implancie

Odbudowa
utraconego zęba

Implanty ARRP
w miejsce siekaczy bocznych

Implant zęba
w miejsce bocznego siekacza

Implanty zębów
zamiast ruchomej protezy

, ,

Implanty siekaczy zamiast ruchomej protezy

Zastąpiono ruchomą protezę koronami na implantach 12 i 21.

, ,

Implant w miejsce bocznego siekacza i korekta estetyki kompozytem

W miejsce brakującego siekacza wprowadzono implant a następnie wykonano korektę kompozytem powierzchni wargowej centralnego siekacza.

, ,

Implanty ARRP w miejsce mlecznych bocznych siekaczy

W miejsce przetrwałych mlecznych siekaczy wprowadzono implanty ARRP i natychmiast obciążono.
Po okresie gojenia wymieniono korony tymczasowe na korony na tlenku cyrkonu.

, ,

Odbudowa utraconego w wyniku urazu centralnego siekacza

Pan Maciej w wyniku urazu stracił centralnego siekacza.
Został on uzupełniony za pomocą implantu oraz korony cerkonowej.

, ,

Odbudowa na implancie utraconego w wyniku urazu centralnego siekacza

Pan Marcin w wyniku urazu stracił centralnego siekacza.
Wykonano implantację w miejsce utraconego zęba a następnie na implancie wykonano cerkonową koronę.

, ,

Brak centralnego siekacza odbudowany implantem

W wyniku urazu pacjent stracił centralnego siekacza. Wprowadzono implant Alpha-Bio SPI i wykonano tymczasową koronę.
Po 6 miesiącach wykonano koronę ostateczną. Efekt dopasowania dziąsła wystąpi po ok 6 tygodniach.
Należy spodziewać się niewielkiego czarnego trójkąta nad brodawką centralną.

, ,

Brak centralnego siekacza uzupełniony implantem i koroną cerkonową

Karolina wymagała leczenia ortodontycznego. Zbyt mała przestrzeń dla centralnego siekacza uniemożliwiała implantację.
Po leczeniu ortodontycznym uzyskano odpowiednia przestrzeń.
Wprowadzono wszczep Osteoplant Hex a następnie wykonano koronę na tlenku cyrkonu.