, , ,

Rekonstrukcje skrzydłowe

Braki skrzydłowe
obustronne

Brak skrzydłowy
jednostronny

Brak skrzydłowy,
przeszczep kości

Podniesienie dna
zatoki szczękowej

Implant
stomatologiczny zęba

Rekonstrukcja
braku uzębienia

Wykorzystanie
wolumenu kości

Rekonstrukcje uzębienia
na implantach

Odbudowa zębów
na implantach

Dwa implanty
zębów

Implanty
stomatologiczne

Rekonstrukcje uzębienia
u bruksisty

Odtworzenie
zębów

Odbudowa braku
skrzydłowego na implantach

Podniesienie zatoki
szczękowej

Uzupełnienie
braków zębowych

Odtworzenie zębów
za pomocą implantów

, ,

Trzy implanty

Wprowadziliśmy po badaniu TK 3 implanty uzyskując stabilne podparcie żuchwy.

, ,

Brak skrzydłowy, korony z tlenku cyrkonu

Po wykonaniu tomografii komputerowej wszczepiono 4 implanty Osteoplant Hex. Podniesiono dno zatoki szczękowej. Po 6 miesiącach wykonano etap protetyczny z użyciem koron na szkielecie z tlenku cyrkonu.

, ,

Sinus lift i dwa implanty

Wykonano podniesienie dna zatoki szczękowej oraz wprowadzono dwa implanty. Po 6 miesiącach implanty odsłonięto i wykonano korony.

, ,

Odbudowa braku skrzydłowego na implantach po złamaniu zębów

W wyniku parafunkcji doszło do złamania zębów będących filarami mostu. Jedynym ratunkiem przed ruchoma protezą było umieszczenie trzech wszczepów Osteoplant Hex.

, ,

Implanty 34 35 36

Na podstawie badania tomograficznego w programie Simplant zaplanowano trzy implanty Ostepolant Hex. Po wygojeniu się wszczepów wykonano most metaloceramiczny.

, ,

Rekonstrukcja uzębienia u bruksisty – braki skrzydłowe

Pan Jan w wyniku bruksizmu utracił boczne zęby. Po wykonaniu tomografii komputerowej zaplanowano 5 implantów. Po 6 miesiącach założono protetykę na implanty. Odbudowano również za pomocą kompozytu pozostałe górne zęby. Na tym etapie pozostaje do rozwiązania problem dolnych zębów siecznych. Pacjent jest w okresie terapii przedprotetycznej.

, ,

Implanty 35 36

Brak skrzydłowy u Pacjentki rozwiązano za pomocą dwóch implantów wprowadzonych w miejsce zębów 35 i 36. Po 3 miesiącach na implanty założono korony.

, ,

Sinus lift i dwa implanty Nobel Biocare

Ze względu na małą objętość wyrostka zębodołowego przeprowadzono dwuetapową procedurę powiększenia wolumenu kości. Wykonano Sinus Lift i następnie po przekształceniu się biomateriału w kość wprowadzono dwa implanty Nobel Biocare Repleace.

, ,

Minimum kosztów – maksimum efektu

Wprowadzono 4 implanty z ominięciem zatoki szczękowej uzyskując świetny fundament dla dwóch trzypunktowych mostów. Dzięki temu udało się odbudować boczne uzębienie. Proteza ruchoma już nigdy nie będzie potrzebna.