Implanty w żuchwie

Rozwiązano brak zębów w żuchwie
poprzez wprowadzenie
czterech implantów dentystycznych.

Implanty zębowe