, ,

Implanty 35 36

Brak skrzydłowy u Pacjentki rozwiązano za pomocą dwóch implantów wprowadzonych w miejsce zębów 35 i 36. Po 3 miesiącach na implanty założono korony.