Implanty Osteoplant Hex

Na podstawie badania tomograficznego w programie Simplant
zaplanowano trzy implanty Osteoplant Hex.
Po wygojeniu się wszczepów wykonano most metaloceramiczny.

Most na implantach