, ,

Implant w miejsce bocznego siekacza i korekta estetyki kompozytem

W miejsce brakującego siekacza wprowadzono implant a następnie wykonano korektę kompozytem powierzchni wargowej centralnego siekacza.