Implant w miejsce bocznego siekacza

W miejsce brakującego siekacza wprowadzono implant,
a następnie wykonano korektę kompozytem
powierzchni wargowej centralnego siekacza.

Korekta estetyczna kompozytem