, ,

Implant Ab w celu uzupełnienia wrodzonego braku dolnego siekacza

Brak wrodzony dolnego siekacza centralnego uzupełniono za pomocą wszczepu jednoczęściowego AB oraz korony na cerkonie.