Wrodzony brak siekaczy

Dwa implanty ARRP ALPHA BIO
odbudowują wrodzony brak siekaczy bocznych
u młodej kobiety.

Implanty dentystyczne