, ,

Długa droga Pana Stanisława

Problemem Pana Stanisława były liczne skrzydłowe braki zębowe. Zaniepokojenie budził również most w odcinku przednim szczęki. Wykonano badanie w programie Simplant oraz zaplanowano
i wprowadzono łącznie 9 implantów uzyskując stabilne podparcie żuchwy
w strefach zębów bocznych oraz nowy most na implantach w odcinku przednim.