Uzupełnienie braków skrzydłowych

Problemem Pana Stanisława były liczne skrzydłowe braki zębowe.
Zaniepokojenie budził również most w odcinku przednim szczęki.
Wykonano badanie w programie Simplant oraz zaplanowano
i wprowadzono łącznie 9 implantów,
uzyskując stabilne podparcie żuchwy w strefach zębów bocznych
oraz nowy most na implantach w odcinku przednim.

Most na implantach