Odtworzenie siekaczy na implantach

Cztery siekacze zostały odtworzone
za pomocą implantów dentystycznych wąskich ARRP
na podstawie planowania w programie Simplant.
Implanty wprowadzono bez użycia skalpela.

Implanty dentystyczne bez skalpela