Chirurgiczne wydłużenie korony

Wykonano chirurgiczne wydłużenie korony zęba
przedtrzonowego a następnie odbudowę koroną protetyczną.

Wydłużenie korony
krok po kroku