,

Chirurgiczne wydłużenie korony

Wykonano chirurgiczne wydłużenie korony zęba przedtrzonowego a następnie odbudowę koroną protetyczną.