Brak skrzydłowy,
korony z tlenku cyrkonu

Po wykonaniu tomografii komputerowej
wszczepiono czterech implanty Osteoplant Hex.
Podniesiono dno zatoki szczękowej.
Po 6 miesiącach wykonano etap protetyczny
z użyciem koron na szkielecie z tlenku cyrkonu.

Korony protetyczne na implantach