, ,

Brak siekacza u kobiety… trudniej być nie może…

Brak siekacza centralnego zwłaszcza u kobiety to najtrudniejsze wyzwanie dla implantologa. Właściwie całe przedsięwzięcie skazane jest od początku na kompromis. Wynika to zarówno z odmiennej biologii tkanek okołowszczepowych jak i niemożności podrobienia za pomocą porcelany naturalnych tkanek szkliwa i zębiny. Efekt może być zbliżony do idealnego, ale nigdy go nie osiągnie.