Brak siekacza u kobiety

Brak siekacza centralnego zwłaszcza u kobiety to najtrudniejsze wyzwanie dla implantologa.
Właściwie całe przedsięwzięcie skazane jest od początku na kompromis.
Wynika to zarówno z odmiennej biologii tkanek okołowszczepowych
jak i niemożności podrobienia za pomocą porcelany naturalnych tkanek szkliwa i zębiny.
Efekt może być zbliżony do idealnego, ale nigdy go nie osiągnie.

Implant zęba