Brak centralnego siekacza
odbudowany implantem

W wyniku urazu pacjent stracił centralnego siekacza.
Wprowadzono implant Alpha-Bio SPI i wykonano tymczasową koronę.
Po 6 miesiącach wykonano koronę ostateczną.
Efekt dopasowania dziąsła wystąpi po ok. 6 tygodniach.
Należy spodziewać się niewielkiego czarnego trójkąta nad brodawką centralną.

Odbudowa zęba na implancie