, ,

Brak bocznego siekacza

Pacjent, młody człowiek w wyniku urazu podczas uprawiania sportu stracił bocznego siekacza.
Wprowadzono wszczep Osteoplant Hex i odtworzono brak.