Brak bocznego siekacza

Pacjent, młody człowiek, w wyniku urazu podczas uprawiania sportu
stracił bocznego siekacza.
Wprowadzono wszczep Osteoplant Hex i odtworzono brak.

Wszczepienie implantu