, ,

4 implanty Osteoplant Hex i podniesienie dna zatoki szczękowej